Co pro vás máme

Témata

Inspirujeme a pomůžeme vám, pokud chcete vědět a zlepšit to, jak je možné měřit rozvoj znalostí ve vaší organizaci, jak měřit množství znalostí a jejich kvalitu, jak podpořit inovace, jak souvisí pojmy znalosti, dovednosti a motivace, jak určit, zda máte vhodné podmínky pro rozvoj organizace založené na znalostech, jak měřit znalosti a jejich šíření a jaký je váš inovační potenciál, jak zachytávat znalosti přirozeným a zároveň příjemným způsobem, jak vytvářet podmínky pro vznik nových nápadů, jak takové nápady rozvíjet v hodnotné inovace a jak vyjádřit finanční hodnotu nápadů a inovací.

Hodnoty

Víme, že za poznáváním, potažmo vzděláváním se skrývá velká, dosud nepoznaná, hodnota. Každá nová znalost je jako nový, ekologicky čistý, zdroj energie využitelnmý pro chod vaší organizace. Poznávání je přirozený proces, který se uplatňuje na všech úrovních práce v organizacích. Poznávání podporují vlády a další nadnárodní nebo lokální organizace, které vám jsou schopny pomoci s financováním projektů, které realizujete s námi. A my jsme tu od toho, abychom v rámci projektů rozvoje poznávání vám dodali hodnotu i v dalších oblastech jako jsou např. obchod, řízení, lidské zdroje a řízení inovací. Zabijete několik much jednou ranou a ještě to nemusíte celé financovat ze svého.

Zkušenosti a know-how

Naše ALVILA je firmou, která původně působila jen v oblasti informačních technologií a která pracovala na projektech pro významné české i zahraniční klienty. Na těchto úspěšných projektech jsme nasbírali hodnotné zkušennosti, které jsme postupně doplňovali o know-how z oblasti fungování mozku a lidské psychiky. A právě možnost propojit poznatky z oblastí fungování člověka a moderních technologií nás přivedlo před nové výzvy, ve kterých jsme vybudovali unikátní znalostní bázi, kterou jsme schopni využít k vašemu prospěchu a přinést ve společných projektech významnou hodnotu.


Generic placeholder image

Vyndej to z tý hlavy,
vzdyť to tam už máš

A co tam nemáš, od toho jsme tu my, abysme to doplnili. Získávání nových myšlenek z mozku je proces, který má být v zásadě příjemný, aby se v něm neaktivovaly primitivní struktury signalizující ohrožení, ale zároveň přiměřeně frustrující, aby mozek vytvářel nové, doposud neobjevené, asociace.

Více »

Generic placeholder image

Není větší nadšení,
než společné poznání

Získávání novách znalostí a vzájemná stimulace k vytváření nových myšlenek je neopakovatelný zážitek. Vneste do svých zavedených postupů trochu rozruchu a uvidíte, jaký potenciál vám zůstával skryt.

Méně »

Generic placeholder image

Vymyslet, vyřešit

Když už víte co, tak je na čase zamyslet se nad tím, jak. Je důležité mít představu, že součásti světa, které zamýšlíte dát dohromady za účelem lepšího fungování vaší organizace, budou společně i fungovat a dosáhnou kýžených cílů. To navrhneme a ověříme.

Akorát »

Generic placeholder image

Je to o lidech,
ale nesmí to být jen na lidech.

Neplýtvejte cenným potenciálem vašich spolutvůrců a podpořte jejich akční potenciál vhodnou technologickou infrastrukturou. Je to vlastně technologická byrokracie, ale bez ní to dneska už bohužel nejde. Mozky to prostě nepoberou.

Už se vézt»


Konzultace a mentoring.
Využít svůj potenciál a pomáhat druhým dosahovat téhož.

Přijměte naší nabídku konzultace nebo pravidelného mentoringu na téma týkající se vašeho businessu nebo života. Dozvíte se, jak váš mozek přijímá nové znalosti, jak je spojuje s vaší dosavadní životní zkušeností a co můžete udělat pro své okolí, aby lépe chápalo vaše cíle a pomáhalo vám je naplňovat. Nejde jen o znalosti samotné, ale také to, jak se transformují do vašich činů a prostřednictvím vás i do aktivity ostatních lidí okolo vás.

Nasloucháme, abychom naše principy zasadili do kontextu vaší organizace a abychom mluvili vaším jazykem.

Generic placeholder image


Není to jentak ledajaký pokec za 5 000,- Kč bez DPH. Je to inspirativní a motivující setkání.

A když si to necháte shrnout ve zprávě, tak to dohromady koštuje 10 000,- Kč bez DPH. A to je kurňa výhodné, páč to máte doma a nemusíte to absolvovat znovu.


Generic placeholder image

Seminář, přednáška. Když je vás víc a chcete se to dozvědět najednou.

Uspořádáme jednu z forem hromadného předávání informací ve vaší firmě, v inspirativním prostředí nebo třeba na stadióně. Všichni budete po načerpání nových znalostí nadšeně diskutovat. Zažijete hromadnou transformaci pohledu na svět a změnu uvažování o své práci. Nechte se stimulovat k impozantním výkonům. Zažijte to nadšení z entuziasticky podávaných unikátních informací a zachyťte nové znalosti společně, abyste se potom navzájem podpořili v jejich zapamatování a rozvoji.

Semináře je možné přizpůsobit vašim potřebám, nebo je možné se inspirovat některým z těchto téma:

Jak systém přenosu a rozvoje znalostí navrhnout a oživit.
Jaký může být business model projektu.
Jak nastavit poznávání jako samofinancující se projekt.
Jak prodavat a propagovat prostřednictvím přenosu znalostí.
Které další aktivity přenos znalostí zahrnuje/nahrazuje/doplňuje.
Základy teorie přenosu a využití znalostí.
Jak počítat hodnotu znalostí a inovačního potenciálu.


Protože povídáme dlouho a zajímavě, tak se vám to rozhodně vyplatí i za 30 000,- Kč bez DPH


Analýzy, modely, simulace. Předem vědět, jak to u vás má funguvat a jestli to vůbec může fungovat tak, jak si představujete.

Rozvineme vaše ideje a zasadíme je do kontextu možností tohoto světa. Uvidíte, jak by to mohlo vypadat a nebudete zbytečně ztrácet čas a energii tím, jak by to vypadat nemohlo a nebo čekat, až vám to někdo udělá. Analýza vás inspiruje k tomu, co vše je možné. Model vám ukáže, jak na tom budete vydělávat a simulace vám ukáže, jak se vše bude v čase vyvíjet a budete s nim moci manipulovat, měnit parametry. Simulace také obnáší vizualizace tak, aby již samotné simulace byly nástrojem efektivního přenosu znalostí. Když už máte simulaci, tak stačí ispirovat ostatní tím, že jim jí ukážete a oni hned vydí náplň a smysl toho, co mají dělat.

Generic placeholder image


Věštit bodoucnost je k nezaplacení. My to umíme od 50 000,- Kč bez DPH.

A když to chcete mít hejbací, tedy, jak se říká, nasimulovaný,
tak to se dá pořídit bratru od 250 000,- Kč bez DPH.


Generic placeholder image

Technologie podporující přenos, uchování a využití znalostí. Znalosti jsou živé informace.

Člověk je tvor nedokonalý a zapomíná dělat důležité věci. Evolučně to totiž nepotřeboval. Proto člověk vymyslel byrokracii, aby se udržel v rámci pravidel a koordinoval svou činnost s ostatními ke společnému prospěchu. A protože ho ta byrokracie nakonec otravovala, stvořil informační technologie od kterých si sliboval, že jej té zátěže byrokracie zbaví. A úplně zapomněl, co se za IT skrývá. Pak byl pokaždé znovu a znovu nemile překvapen, když na to nově přicházel.

My vám pomůžeme udržovat a rozvíjet znalosti za pomoci technologií k tomu určených, ale zároveň uděláme vše proto, aby tato činnost zůstala maximálně lidskou a neodrazovala nikoho od rozvoje svého potenciálu. Každý systém, každou metriku je potřeba implementovat a dohlížet na její měření a provoz a následně vše pořád dokola vyhodnocovat a vyvozovat další kroky. Součástí dodávek je i plnění obsahem, vzdělání zaměstnancl klienta, aby dokázali efektivně systém plnit znalostmi, ale i je dobře využívali a také dohled nad tím, jak kvalitně je systém využíván. Neopouštíme naše klienty, aniž bychom měli jistotu, že jsme jim za jejich peníze přinesli nejvetší možnou hodnotu v jejich podmínkách.


Tady dost záleží, kolik si toho naporoučíte. Jestli to bude zachytávat znalosti a zároveň tím budete chtít řídit obchod a ještě nad tím postavený projektíky, nedejbože to mít zaintegrovaný do nějakejch sapů a navrch tím řídit inovace, tak to pak cena začíná na 1 000 000,- Kč bez DPH.