Poznání je nutná a postačující podmínka úspěchu

Snažíme se stimulovat proces přenosu znalostí. K tomu nám dopomáhají modely myšlení a poznatky, kterými oplýváme. Myslíme si, že přenost znalostí je tím, co činí naši civilizaci vyspělou. Přístup ke znalostem není jen humanistickým ideálem, ale především klíčovým předpokladem efektivního a udržitelného fungování jakéhokoliv společenství, jehož speciálním případem jsou firmy a jiné organizace.


Generic placeholder image

Prodej poznáváním

Nejspokonenější klient je ten, který přesně ví, jakou hodnotu získává za své peníze. Je lepší klientovi nejdříve umožnit poznání a až poté jej nechat svobodně rozhodnout o nákupu.

Více »

Generic placeholder image

Přenos znalostí

Když si představíte, jak složité struktury neuronových spojení je potřeba přenést, aby se ve společnosti zachovala schopnost plnit úkoly, tak radši utečete. My víme, jak takové procesy fungují a dokážeme vám pomoci. I řízení týmů a firem je přenos znalostí a dá se měřit.

Méně »

Generic placeholder image

Inovace na place

Mozek vytváří inovativní myšlenky tak, že spojuje dříve nespojené. Z toho snadno plyne, že musí mít co a musí chtít spojovat. Nestačí školení, je potřaba jednat, hýbat se, bojovat.

Akorát »


Od neuronu k firmě. Uvidíte, jak to funguje do poslední synapse a o kousek dál.

Když víte, co se děje v hlavě, tak vás nic nepřekvapí. Chování lidí okolo vás má smysl a vždy existuje způsob, jak vytvořit lepší podmínky pro dosahování společných cílů. Dnes jsou již dostupné znalosti, které mohou zefektivnit práci vaší společnosti a umožnit její rozvoj dále. Nechte se unášet na svých znalostech. Nový business přijde sám. To, co víte, se vždy promítne do toho, co děláte.

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Živé jsou jen znalosti, které jsou v hlavách nebo ty snadno dohledatelné. Takové tvoří váš akční potenciál.

Nejde o to formálně naplnit požadavky na dokumentaci nebo si pořídit nějaký informační systém, který znalosti uchovává. Nestačí pouze informace v externalizované podobě. Znalosti jsou živé informace se všemi souvislostmi, které dokáží vhodným způsobem ovlivňovat naše rozhodování a tím generují hodnotu ve fyzickém světě. Proto je potřeba znalosti neustále doplňovat, oživovat a předávat.


Nová řešení a ideje nevznikají z ničeho. Mozky je potřeba naplnit znalostmi a následně vhodně stimulovat k aktivitě.

Nové nápady se vynořují jako naivní asociace mezi stávajícími znalostmi, které se postupem času doplňují o další a další souvislosti a tím se z nich stávají potvrzené inovativní myšlenky, které přinášejí hodnotu. K takové aktivitě potřebuje mozek velké množství znalostí, aby mezi nimi mohl hledat nové souvislosti. Nevíme, kdy je najde, ale víme, že můžeme zvýšit pravděpodobnost nalezení vhodným zásobením a stimulací naší paměti.

Generic placeholder image

Nejhlubší poklona. Těmto společnostem jsme již měli možnost uctivě sloužit:

Oracle logo Logica logo KB logo OSDK logo Finx logo Kit logo